Aanmelden

Chronische obstructieve longziekten in de praktijk

Astma en COPD komt iedere huisarts tegen in zijn dagelijkse praktijk. De begeleiding en behandeling van patiënten met astma of COPD is bij uitstek een team prestatie. Een team bestaand uit de huisarts, de kaderhuisarts, de praktijkondersteuner en de PA longziekten op de achtergrond gesteunddoor de longarts.
We nodigen u daarom allemaal uit om samen het hele pakket van chronische obstructieve longziekten te komen opfrissen en verdiepen.

Het team van specialisten op dit terrein, uit 1e en 2e lijn staat voor u klaar van

19-23 maart 2017

Dus heel graag tot ziens in Davos.

Nol Bollongino, Jean Muris en Bianka Mennema